Coaching

Wat doet een kindercoach?
Als kindercoach kijk ik even kort mee op de weg van het kind of de jongere. Ik kijk oplossingsgericht naar het probleem zoals het zich hier en nu voordoet. Ik ga dus niet op zoek naar oorzaken, maar zoek samen met het kind naar oplossingen die eigenlijk altijd al in het kind aanwezig zijn. We kijken welke kwaliteiten het kind al heeft en hoe deze ingezet kunnen worden om het probleem te overwinnen.

Ik kies werkvormen en activiteiten die passen bij de hulpvraag van het kind. Het kind leert vaardigheden die het zelf kan toepassen in het dagelijks leven. Soms geef ik opdrachten mee om te oefenen. We werken in kleine stapjes naar een doel toe en ondertussen groeit het vertrouwen. Mijn aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend. Meestal zijn niet meer dan 5 sessies nodig.

Als ouder heb je vaak zelf al van alles geprobeerd voordat je aanklopt bij een kindercoach of opvoedcoach. Misschien zijn bepaalde patronen ingesleten en kom je er samen niet meer uit. Een frisse blik kan dan heel verhelderend zijn. Door mijn oplossingsgerichte manier van vragen stellen, ontstaan mogelijk nieuwe inzichten. Kleine veranderingen in aanpak kunnen al grote gevolgen hebben.

Heb je het gevoel dat er op een diepere laag iets speelt en kun je er niet je vinger op leggen? Of blijven bepaalde patronen zich steeds herhalen? Misschien is een opstelling dan iets voor jou als ouder. Het aankijken van je eigen thema’s, heeft vaak direct een ontspannend effect op je kind. 

Ik kan je onder andere helpen bij hulpvragen over:

Kennismaking

Wanneer je kind een hulpvraag heeft waarbij ik wellicht zou kunnen helpen, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen. We hebben dan eerst een telefonisch gesprek om kennis te maken en om samen te onderzoeken of ik iets voor jullie kan betekenen. Als andere hulp beter passend is, zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie. Wanneer we samen besluiten verder te gaan, mail ik een kort intakeformulier dat door jullie als ouders wordt ingevuld en ondertekend.

Intakegesprek

Als we een afspraak maken, kom je met je kind naar de praktijk. Soms is het handiger om eerst de hulpvraag met jullie als ouders te verkennen en is je kind nog niet aanwezig. We bepalen samen het doel waaraan gewerkt mag worden. Soms wijkt de hulpvraag van het kind af van die van de ouders. Ik ga dan altijd eerst aan de slag met de hulpvraag van het kind, omdat ik het belangrijk vind dat een kind leert vanuit eigen motivatie. Uiteraard neem ik ook de hulpvraag van de ouder mee.

Vervolgafspraken

Aan het eind van de eerste afspraak, beslissen we of er een vervolgafspraak komt. Ik werk volgens het principe dat elke afspraak de laatste kan zijn. Samen stellen we vast wanneer er voldoende resultaat is om te stoppen. Tussen de sessies zit in principe ongeveer twee weken, maar afhankelijk van de hulpvraag en de vorderingen kan dit ook langer zijn. Soms geef ik ook kleine opdrachten waarmee je kind in de tussentijd kan oefenen.

Kennismaken

Wanneer je kind een hulpvraag heeft waarbij ik wellicht zou kunnen helpen, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen. We hebben dan eerst een telefonisch gesprek om kennis te maken en om samen te onderzoeken of ik iets voor jullie kan betekenen. Als andere hulp beter passend is, zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie. Wanneer we samen besluiten verder te gaan, mail ik een kort intakeformulier dat door jullie als ouders wordt ingevuld en ondertekend.

Intakegesprek

Als we een afspraak maken, kom je met je kind naar de praktijk. Soms is het handiger om eerst de hulpvraag met jullie als ouders te verkennen en is je kind nog niet aanwezig. We bepalen samen het doel waaraan gewerkt mag worden. Soms wijkt de hulpvraag van het kind af van die van de ouders. Ik ga dan altijd eerst aan de slag met de hulpvraag van het kind, omdat ik het belangrijk vind dat een kind leert vanuit eigen motivatie. Uiteraard neem ik ook de hulpvraag van de ouder mee.

Vervolgafspraken

Aan het eind van de eerste afspraak, beslissen we of er een vervolgafspraak komt. Ik werk volgens het principe dat elke afspraak de laatste kan zijn. Samen stellen we vast wanneer er voldoende resultaat is om te stoppen. Tussen de sessies zit in principe ongeveer twee weken, maar afhankelijk van de hulpvraag en de vorderingen kan dit ook langer zijn. Soms geef ik ook kleine opdrachten waarmee je kind in de tussentijd kan oefenen.
Lekker-Jezelf-Coaching-img-2
Lekker-Jezelf-Coaching-img-1
Lekker-Jezelf-Bloem-BG

Praktische informatie

Geheimhouding

Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk is. Mochten er echter signalen zijn dat de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar is, dan zal ik dit bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Contact met derden

Ik werk alleen met de ouders en het kind. Dat betekent dat ik in principe geen gesprekspartner ben voor scholen en andere instanties.

Ouders aanwezig?

Tijdens de sessie ben je als ouder van harte welkom. Als ouder ken je je kind het best, je kunt waardevolle informatie geven. Bovendien is het fijn als je je kind thuis ook kunt ondersteunen. Ik vraag altijd aan het kind of hij/zij het goed vindt dat je erbij bent als ouder tijdens de eventuele vervolgsessies. Wanneer ik alleen met je kind werk, beslist je kind welke informatie ik met jou als ouder mag delen.

Meer weten?

Wil je meer informatie, of een afspraak maken?
Neem gerust contact met mij op.