Privacyverklaring

Privacyverklaring Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Monique Vosman, de eigenaresse van Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching gevestigd in Bathmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82812233
Persoonsgegevens
Contactgegevens (zoals naam, email, adres, telefoonnummer), zijn voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact te houden over het traject dat wij samen aangaan. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens, nadat je ja hebt gezegd om met mij te gaan samenwerken.
Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ‘ja’ zeggen op werken met mij, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou of jullie kind doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.
Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets. Alles wat we via WhatsApp of vergelijkbare diensten bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
In kaart brengen websitebezoek
Op mijn website www.lekker-jezelf.nl  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Cookies
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching maakt geen gebruik van cookies op de website.
Niet digitale gegevens
De gegevens waarbij ik schrijf, bewaar ik in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet vanuit gaan.
Bewaartermijnen
Ik zal gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het werk dat ik met jou en jullie kind doe. Tot een maximaal van 2 jaar, nadat onze samenwerking beëindigd is.
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Je kunt dit altijd aangeven.